polski | český | deutsch | english | pulverit italia

 

 

 

Logo

 

LEGENDA: KOMPOZYCJA KODU PRODUKTU

 

A B C D / ..........
 

A SERIA PRODUKTU
(1 - epoksyd, 2 - epoksy-poliester, 3 - poliuretan, 4 - poliester z TGIC, 5 - poliester bez TGIC, 6 - poliester SUPERCOAT HR 60, 7 - poliester-uretanowy)
 
B WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
(0 - gładka połysk, 1 - gładka mat/półmat, 2 - gładka półpołysk, 3 - gładka szybkoreaktywna, półpołysk, 4 - gładka szybkoreaktywna, połysk, 6 - drobna struktura, 7 - efekt młotkowy, 8 - gruba struktura 9 - gładka, dot. poliestrów przemysłowych)
 
C ZMIANY W RECEPTURZE - Produkty specjalne / zmodyfikowane
0 - aplikacja elektrostatyczna
2 - produkty uniwerslane ELEKTROSTATYKA / TRIBO
4 - dotyczy wersji 50, produkty o zwiększonej rozlewności
5 - dotyczy wersji 50, produkty o zwiększonej rozlewności
9 - produkty bez metali ciężkich
A - produkt antykorozyjny
B - produkty bonderyzowane
C - produkt z efektem LIZARD - struktura żyłek
D - aplikacja na dysku
F - produkt szybkoreaktywny z QUALICOAT
G - produkt do pieców gazowych
H - produkt do pieców gazowych
L - Realwood - seria produktów imitujących efekt drewna
M - produkty metalizowane
P - produkt nadający się do obróbki po malowaniu
R - produkt z serii Rinascimento (efekt dekoracyjny)
T - produkt specjalny, do aplikacji TRIBO, zawierający metale ciężkie
R - produkt metalizowany
W - wykończenie w drobnej strukturze z efektem marszczenia
 
D OZNACZENIE PRODUKTÓW SPECJALNYCH
Produkt specjalny może być dodatkowo oznaczony cyfrą lub literą. Oznaczenie wewnętrzne.
 
 
/...    numery po ukośniku są wewnątrzakładowymi odpowiednikami kolorów wg karty RAL (patrz - karta kolorów RAL - PULVERIT)

 

 

LEGENDA: KOMPOZYCJA KODU KRESKOWEGO

 

AAAA BBBB CC DDDDDDD EEEE FFFFFFFF GGGGGG HHHH
 


AAAA - kod serii
BBBB - kod koloru
CC - kod opakowania
DDDDDDD - numer partii produkcyjnej
EEEE - oznaczenie wewnątrz zakładowe
FFFFFFFF - data produkcji - rrrr mm dd
GGGGGG - data ważności farby - rrrr mm
HHHH - oznaczenie wewnątrz zakładowe