polski | český | deutsch | english | pulverit italia

 

 

 

 

 

Logo

P

Eventi e News

 

20.07.2011


PULVERIT POLSKA - Innowacyjna gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE


Tytuł projektu: "Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię wyrobu farb proszkowych"


Nazwa beneficjenta: PULVERIT POLSKA Sp. z o.o


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013


Projekt PULVERIT POLSKA Sp. z o.o. Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30/12/2008 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Zakres ogólny projektu dla realizacji inwestycji:

badania i technologie aplikacji farb proszkowych fotopolimeryzujących

farby proszkowe antybakteryjne

nanotechnologie w farbach proszkowych


Beneficjent PULVERIT POLSKA Sp.z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz przy pomocy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jako jednostki wdrażającej.


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Działanie 4.4: Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym


Projekt pozwoliła na realizację:

obiektu produkcyjno-magazynowego

technologicznych linii produkcyjnych wyposażonych w podstawowe urządzenia: mieszalniki, wytłaczarki, młyny

lini pilota - dla produkcji w skali półprzemysłowej

urządzeń UV i IR

nowoczesny i innowacyjny osprzęt laboratoryjny do badań surowców i farb.