Logo

Ricerca + Innovazione


 

Rynek farb proszkowych ulega ciągłemu rozwojowi, z tego też powodu każdego dnia rosną wymagania co do nowoczesnych produktów – ich aspektów estetycznych, właściwości chemiczno – fizycznych, metod aplikacji.

Technologia farb proszkowych, przyjazna środowisku dzięki braku zastosowania jakichkolwiek rozpuszczalników chemicznych, jest coraz częściej użytkowana w sektorach, gdzie dotychczas tradycyjnie dominował udział farb ciekłych, np. przy malowaniu materiałów plastikowych.

Nowe wyzwania w przemyśle powodują, iż metodą innowacji technologicznych podejmowane są próby całkowitej substytucji farb ciekłych proszkami oraz wyeliminowania istniejących w tym procesie przeszkód. 

Aby sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom rynku grupa Pulverit szeroko rozwinęła w swoim

Laboratorium Badawczo Rozwojowym program innowacji oraz wdrożeń technologicznych, który ma na celu znajdowanie rozwiązań w następujących dziedzinach:

 

-    redukcja grubości nakładanych farb proszkowych

-    wzrost chemicznych zdolności reakcyjnych produktów w celu ulepszenia wydajności linii

-    redukcja temperatury sieciowania w celu optymalizacji wydajności energetycznej urządzeń

lub zastosowania na wyrobach niemetalowych

-   ulepszenie właściwości chemiczno – fizycznych dla wzrostu stabilności tempa

„starzenia się” produktów

- optymalizacja procesów aplikacji