polski | český | deutsch | english | pulverit italia

 

 

 

 

 

Logo

STRATEGIA ŚRODOWISKOWA
Firmy Pulverit Polska - Producenta Farb Proszkowych

 

Zastosowanie farb proszkowych w przemyśle rozpoczęte w latach 60-tych spowodowało duży postęp w dziedzinie ochrony środowiska.

 

Ten postęp związany jest z praktycznie całkowitym wyeliminowaniem emisji rozpuszczalników, z tańszymi kosztami aplikacji (kilkakrotnie mniejsza cyrkulacja powietrza w kabinie i suszarce, oraz możliwość odzyskiwania części farby nie naniesionej), ze zmniejszeniem ilości warstw powłoki lakierniczej przy tych samych własnościach odporności na czynniki zewnętrzne - a ponadto produkcja tych farb jest dla środowiska zdecydowanie korzystniejsza w porównaniu z farbami rozpuszczalnikowymi.

 

Pulverit Polska korzystając z opracowań i ponad 35-letniej tradycji w produkcji farb proszkowych grupy Pulverit we Włoszech, należy do grona nielicznych producentów w Polsce (większość to importerzy), którzy w swej ofercie produkcyjnej posiadają wyłącznie farby o zastosowanych surowcach możliwie najbezpieczniejszych dla użytkownika i środowiska naturalnego.

 

Zasadą całej grupy Pulverit jest stosowanie wyłącznie surowców z atestami i od certyfikowanych, znanych firm międzynarodowych.

 

Przestrzegane są reguły stosowania wyłącznie pigmentów nie zawierających metale ciężkie.

 

Jedynym odpadem w produkcji farb proszkowych pozostaje odfiltrowany pył z odciągów zainstalowanych na stanowiskach mieszalników, wytłaczarek oraz młynów - i to w tak małych ilościach że nie jest konieczne ponoszenie opłat środowiskowych.

 

Dla utrzymania tak wysokiego poziomu ochrony środowiska, opracowywane są coraz bardziej nowoczesne receptury tych farb. Rozwój technologiczny farb proszkowych jest b. dynamiczny i nakierowany jest na zaoferowanie Lakierniom farb o większej wydajności (np. cienko-powłokowe i w nanotechnologii), oraz na produkty do tej pory wyłącznie malowane farbami ciekłymi (np. obręcze kół, nadwozia).

 

Te coraz bardziej bezpieczne ekologicznie farby wymagają też zainstalowania coraz to bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń do ich produkcji jak; wytłaczarek wielośrubowych o uproszczonym systemie czyszczenia przy zmianie koloru, młynów o dokładnym oddzielaniu frakcji - nowoczesne urządzenia to gwarancja zmniejszania odpadów produkcyjnych.

 

Pulverit jednakowo mocno skupia uwagę na wyposażeniu (w ramach systemu zarządzania jakością) fabryki w najnowszej generacji urządzenia kontrolno pomiarowe. Nowoczesne spektrofotometry do pomiaru koloru, czy urządzenia do laserowego pomiaru granulacji są podstawą do powtarzalności jakości produktu przy jednoczesnym zminimalizowaniu odpadów i braków produkcyjnych.

 

Jak widać z w/w informacji Pulverit jako producent farb proszkowych prowadzi procesy produkcji bez wytwarzania ścieków poprodukcyjnych, przy ograniczonej prawie do zera pyłochłonności produkcji, oraz przy bardzo wysokim stopniu wykorzystania wszystkich surowców.

 

Zastosowanie bezpiecznych ekologicznie surowców gwarantuje ich użytkownikom bezpieczeństwo oferowanych produktów. Poszerza się ciągle obszar zastosowań farb proszkowych. Ma to m.in. związek z zaostrzeniem norm na emisję rozpuszczalników. Rośnie konsumpcja farb proszkowych w całej Europie. Plany Pulveritu uwzględniają te tendencje. Już dziś opracowywane są farby nowocześniejsze, o większej wydajności - jednym słowem przyjazne dla środowiska. Będą one produkowane na nowoczesnych liniach produkcyjnych, mniej energochłonnych i z zastosowaniem surowców przyjaznych dla środowiska.

 

Permanentnie wprowadzane są na rynek farby wymagające niższej temperatury suszenia - są to konkretne oszczędności energii.

 

Jak widać do strategii ochrony środowiska firma Pulverit podchodzi w sposób kompleksowy i strategia ta jest częścią integralną polityki zarządzania jakością w firmie.