polski | český | deutsch | english | pulverit italia

 

 

 

 

 

Logo

Zapytania ofertowe

 

parp

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne na realizację inwestycji p.n. Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych farb proszkowych, prosimy potencjalnych dostawców o zapoznanie się z postępowaniami dotyczącymi zamówień w ramach projektu, udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności: